Legal - Privacy

 

Verwerking van gegevens

 

De informatie die u verstrekt voor Droom Deco. In ieder geval, www.decodereve.com de gegevens verzameld op de site niet worden overgedragen of verkocht aan derden.Geen e-mailadres zal worden gegeven aan derden, waaronder onze partners, tenzij met de uitdrukkelijke instemming van de betrokken partijen.U hebt het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens met betrekking tot je.Om dit te doen, dan kunt u contact opnemen met: Droom Deco - Rue des Gaulois 15 - 7822 Ghislenghien - België 0032 (0) 68.86.00.88

 

Copyright

 

In overeenstemming met de wetten en voorschriften betreffende het auteursrecht en de rechten van literaire en artistieke eigendom en / of naburige rechten, reproductie, vertegenwoordiging en het gebruik van alle of een deel van de onderdelen van de site Deco Dream (www. decoderev.be) voor andere doeleinden dan prive-gebruik is verboden zonder schriftelijke toestemming van de site van de uitgever. Afbeeldingen en teksten op deze site zijn het exclusieve eigendom van Deco droom en kan nooit worden gedownload, verspreid, opgeslagen, opgeslagen, hergebruikt, verzonden, gewijzigd en het meest gebruikt voor andere doeleinden of anders dan nadrukkelijk hierin vermeld, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de site van de uitgever.

 

De wet definieert als inbreuk op het auteursrecht elke reproductie, voorstelling of circulatie op welke wijze dan ook, van de intellectuele arbeid in strijd met het auteursrecht, zoals gedefinieerd en gereguleerd door recht.

 

Crédits

 

Deze website is gemaakt door de maatschappij Igwane (http://www.igwane.com) met behulp van open-source oplossing PrestaShop ™.