Gebruiksvoorwaarden

 

Toegang tot de site http://www.droomdeco.be (hierna te noemen "Droom Deco"), overleg en het gebruik zijn onderworpen aan de onvoorwaardelijke acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden "Droom Deco".

 

Uitgever Site

 

De Site Editor "Droom Deco" is het bedrijf Droom Deco.
De redacteur van de site "Droom Deco" is de heer David Desquiens.
Het telefoonnummer van de uitgever is: +32 (0) 68.86.00.88
Het adres is: ddesquiens@igwane.com

 
Intellectuele eigendom

 

Auteursrecht en de naburige rechten

Alle elementen van de site "Droom Deco" (tekst, afbeeldingen, software, foto's, beelden, geluiden, kaarten, namen, logo's, handelsmerken, copyright ontwerpen en diverse databases, etc ...) en de site zelf, zijn van Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten.Dit zijn de exclusieve eigendom van Deco droom, met uitzondering van de items die door buitenstaanders "Droom Deco" niet hun auteursrecht of de naburige rechten toegewezen.

 

Als gevolg hiervan, de gebruiker van "Droomhuis" stemt ermee in niet specifiek naar:- Of gebruik de opdracht "Droom Deco" voor rekening of ten bate van anderen,- Dupliceren, voor commerciële of niet-creaties, informatie of foto's over "Droom Deco", met inachtneming van artikel 22 van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994,- Integratie van alle of een deel van de inhoud van "Droom Deco" op een site van derden, voor commerciële doeleinden of niet, met inachtneming van de artikelen 22 van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994- Gebruik een robot, inclusief exploratie (spin), een zoekapplicatie of herstel websites of andere middelen op te halen of te indexeren enig deel van de inhoud van de site "Droom Deco", behalve in geval van 'uitdrukkelijke toestemming van Droom Deco.- Kopieer de informatie over de media van alle soorten van alle of een deel van de originele bestanden, met inachtneming van de artikelen 20 en 23 van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 en de artikelen 8 herstellen , 9 en 10 van de wet tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in de 31 augustus 1998.

 

Elk gebruik, reproductie, voorstelling of onbevoegd aanpassing van een pagina of deel uitmaken van de oorspronkelijke site van "Droom Deco" in strijd met de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten van auteursrechten vormt een inbreuk met betrekking tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur. Het kan ook leiden tot een overtreding van het beeld, de rechten van personen of andere rechten en regelgeving.Droom Deco behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen diegenen die niet zouden houden aan de verbodsbepalingen in dit artikel.


Rechten van de producent databank

Droom Deco is de producent van de database bestaat uit de site "Droom Deco", zoals gedefinieerd in artikel 20 bis van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 en de Artikel 2 en 3 van de wet tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken van 31 augustus 1998. Elke extractie of het gebruik van de inhoud van de databank of in strijd met dergelijke wetten niet uitdrukkelijk is toegestaan kan resulteren in civiel-en / of crimineel. Droom Deco behoudt zich het recht voor om iedere gerechtelijke stappen tegen mensen die niet hebben voldaan aan dit verbod te nemen.


Merkrechten

De naam en het logo "Droom Deco" zijn geregistreerde handelsmerken van Droom Deco. Elk gebruik in strijd met de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 of niet uitdrukkelijk is toegestaan kan resulteren in civiel-en / of crimineel. Droom Deco behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen degenen die inbreuk zou maken op hun rechten.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 mogen "Droom Deco" verplicht worden om bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt aan de gebruikers om hen te informeren over de doeleinden van de verwerking van de gegevens op te slaan.Deze gegevens worden opgeslagen om:- U te voorzien van informatie-diensten via een systeem van mailing (als u bent aangemeld voor Alerts per e-mail)- Informeer u van tijd tot tijd over nieuwe producten en diensten worden aangeboden op onze site- Opstelling van statistieken op hun aanwezigheid op verschillende delen van onze site- Het verstrekken van technische administratie van onze website.In overeenstemming met artikel 9 van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, elke gebruiker heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen en te corrigeren gegevens die hem betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend via de post of e-mail naar: Droom Deco - Rue des Gaulois, 15 - 7822 Ghislenghien - België

Verantwoordelijkheden

 

Droom Deco is niet verantwoordelijk:

- In geval van onderbreking van het "Droom Deco" voor technisch onderhoud of actualisering van de gepubliceerde informatie

- In geval van tijdelijke onmogelijkheid om "Droom Deco" (en / of sites die verwijzen naar hem) als gevolg van technische problemen en dat de toegang ongeacht de oorsprong en herkomst,

- In geval van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de gebruiker, ongeacht de aard, als gevolg van de inhoud, de toegang tot of het gebruik van "Droom Deco" (en / of sites die zijn gekoppeld)

- In geval van abnormaal gebruik of illegaal gebruik van "Droom Deco". De gebruiker van "Droom Deco" is dan slechts aansprakelijk voor schade aan derden en de gevolgen van acties of claims die zich kunnen voordoen. De gebruiker kan eveneens worden afgezien van alle verhaal tegenover Droom Deco het geval van vervolging door een derde tegen als gevolg van het gebruik en / of illegaal gebruik van de site,

- In geval van verlies door het lid van de "Droom Deco" uit de naam en / of wachtwoord of in het geval van diefstal van identiteit.


Droom Deco behoudt zich het recht voor om alle wettelijke middelen te ondernemen tegen een persoon die niet heeft voldaan aan de bepalingen van de artikelen 504quater, 550 bis en 550ter van het Belgische Wetboek van Strafrecht, waaronder die krijgen onbevoegde toegang tot alle of een deel een systeem van geautomatiseerde gegevensverwerking site "Droom Deco".

 

Hyperlinks

 

Links van de site "Droom Deco"

De site "Droom Deco" kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend voor informatieve doeleinden. Droom Deco heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot toegang, inhoud of het gebruik van deze sites, maar ook schade als gevolg van de raadpleging van de informatie op deze sites. De beslissing om deze koppelingen te activeren is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.


Links naar de site "Droom Deco"

Geen hypertext link kan worden gemaakt op de website "Droom Deco" zonder voorafgaande toestemming van Droom Deco.


Indien een bezoeker of een bedrijf wil, maken van haar site, een hyperlink naar de website "Droom Deco", moeten ze eerst contact opnemen met Droom Deco naar het bovenstaande adres. De ontvankelijkheid of niet van een dergelijk verzoek zal worden toegezonden aan de aanvrager.

 

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

 

Droom Deco behoudt zich het recht om vrij te wijzigen, en op elk moment de gebruiksvoorwaarden Site "Droom Deco". Elke gebruiker is uitgerust met de "Droom Deco" wordt uitgenodigd om regelmatig deze voorwaarden en bepalingen op de hoogte van eventuele wijzigingen. Het voortgezet gebruik van de site en wanneer wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie door elke gebruiker van de gebruiksvoorwaarden van kracht.

 

Bevoegdheid - Toepasselijk recht

 

Alle geschillen die kunnen ontstaan over de geldigheid, interpretatie, aanvaarding en uitvoering van deze, ongeacht de plaats van aankoop, of verrekening, zal een poging tot schikking dat de partijen overeen te zoeken. Als u dit niet doen binnen drie (3) maanden, de rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd zijn, zelfs in geval van klachten of meerdere verdachten, voor noodprocedures of beschermende, in kamers of verzoek.
 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht, die op een geval bepaalt per geval, het toepasselijke recht. Bij het ontbreken van enige dwingend recht of in aanwezigheid van een keuze bij het bepalen van het toepasselijke recht, wordt Belgisch recht worden toegepast.